usmeni prevodi

Usmeno prevođenjeOrganizujete događaj i potrebni su vam dobri prevodioci. Tu smo da sve protekne bez i najmanjeg problema. Obezbeđujemo usmene prevode za sve vrste međunarodnih skupova, kao što su kongresi, konferencije, okrugli stolovi, seminari, prezentacije i ostale vrste poslovnih sastanaka.


Naše usluge usmenog prevođenja uključuju: 

- Konsekutivno prevođenje  za  engleski, ruski, nemački, francuski, italijanski, grčki, kineski, ukrajinski i rumunski jezik.
- Simultano prevođenje  za engleski, ruski, nemački, italijanski, francuski, grčki, kineski i rumunski jezik.

Kako bismo brzo i profesionalno mogli da odgovorimo na vaše potrebe za usmenim prevodiocima, molimo vas da nam dostavite tačne podatke o vrsti i mestu događaja za koji su vam potrebni prevodioci.

Postupak naručivanja usluga: 


Potrebno je da, najmanje nedelju dana ranije, dostavite nformacije o događaju, za koji vam je potreban prevodilac: 

- tema događaja, 
- datum i mesto održavanja,
- trajanje događaja, 
- okvirno vreme za koje su vam potrebne usluge prevodioca, 
- učesnici događaja (nacionalnost, odnosno kojim jezikom/jezicima vladaju; godine starosti; obrazovanje),
- predmet pregovora / rasprave / predavanje i sl., 
- materijale (tema pregovora, pisani govor, agenda događaja... i sl.)
- da li vam je potrebna tehnička oprema: prevodilačka kabina, mikrofoni, govorni pult, plohe za projekciju? 

Na osnovu tih podataka vam možemo pripremiti našu ponudu, sve ove informacije su neophodne i prevodiocu, kako bi mogao da se pripremi za besprekorno prevođenje. 


Cene

Opšta cena usmenog prevođenja definiše se po 1h (jedan sat) rada prevodioca.

Plaćanje naručenih usluga 
Plaćanje je avansno, najkasnije dan pre događaja za koji vam je potreban prevodilac. 

 Za pravna lica 
- uplata se vrši na poslovni račun, po prijemu predračuna 

 Za fizička lica plaćanje se vrši: 
 - u gotovini ili 
 - putem uplatnice 


Važne napomene: 
Radni dan usmenog prevodioca traje najviše 6 (šest) sati. Rad usmenog prevodioca počinje od onog trenutka kada stigne na mesto određeno za usmeno prevođenje u skladu sa instrukcijama naručioca, a završava se vremenom naznačenim u narudžbenici, prema prethodnom dogovoru. Usmeni prevodilac ima pravo na:
 - Pauzu za odmor u trajanju od 10 (deset) minuta nakon svakog sata usmenog prevođenja,
 - pravo na jednu pauzu za ručak u trajanju od od 45 (četrdeset i pet) minuta. 

Naručilac ne sme tražiti od prevodioca usluge koje nisu obuhvaćene prethodnim dogovorom. Ako dogovorom između naručioca i usmenog prevodioca nije drugačije utvrđeno, naručilac snosi sledeće troškove:

- prevoza prevodioca van njegovog mesta boravka, 
- smeštaja u zemlji i inostranstvu, 
- troškove dnevnog obroka u inostranstvu. 

Ukoliko naručilac otkaže dogovorene usluge prevođenja kada je do planiranog početka korišćenja usluge ostalo 24 (dvadeset i četiri) sata ili manje, prevodilac zadržava pravo na storno taksu u visini od 25% od cene usluge usmenog prevođenja.


 Kontakt informacije: 
 T: + 381 11 77 01 827 
 M: + 381 64 19 97 752 
 E: impeccableprevodi@gmail.com

Powered by WebExpress